Toiminta-ajatus

Killan toiminta-ajatuksena on toimia vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä merivartiostoon tukeutuen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kilta toimii merivartioston hengen ja toiminnan mukaisesti merellisenä kiltana, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat maanpuolustuksellisen hengen ylläpidon lisäksi veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen sekä saaristotaitojen edistäminen.

Killan koulutustoiminta perustuu MPK -koulutuksiin, jossa kiltalaiset toimivat myös kouluttajina. Kilta tarjoaa myös itsenäisesti Traficomin vaatimukset täyttäviä veneilykoulutuksia sekä saaristotaitoihin liittyviä kolutuksia.

Lisäksi kilta osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten viranomaisyhteistyöhön, esimerkiksi öljytorjunta- , VaPePa-toimintaan.

Killan aktiivitoiminta sijoittuu maantieteellisesti Turun alueelta Saaristomereltä Selkämeren puolelle Raumalle ja Rauman ympäristöön.