Alukset

Veneilytoiminnan näkyvin osa ovat killan kaksi kiltavenettä Norppa ja Nalle. Nämä alukset ovat aktiivisesti mukana killan tapahtumissa sekä jäsenistön virkistystoiminnassa. Veneet osallistuvat säännöllisesti myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen harjoituksiin koulutus-, kuljetus tai operatiivisissa tehtävissä. Kiltaveneet ovat kattavasti varusteltuja ja soveltuvat koulutuskäyttöön erinomaisesti.

Täyttämällä kiltaveneen kuljettajan vaatimukset, on jäsenistöllä mahdollisuus käyttää kiltaveneitä myös virkistyskäyttöön.

Vuoden 2023 aikana toimintaan mukaan on tulossa Linnakevene Gyltö. Toiminnan käynnistymisestä sekä yhteyshenkilöistä ilmoitetaan kevään aikana.

Kiltavene Nalle

Pituus: 10,1 m

Leveys: 3,2 m

Syväys: 0,8 m

Nopeus: n. 8 solmua

Kotisatama: Rauma

Kiltavene Norppa

Pituus: 9 m

Leveys: 2,8 m

Syväys: 0,75 m

Nopeus: n. 7 solmua

Kotisatama: Turku

Linnakevene Gyltö

Pituus: 13,1 m

Leveys: 4,2 m

Syväys: 1,6 m

Nopeus: n. 10 solmua

Kotisatama: Turku

M/s Gyltö on yksi Merivoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) luovuttamista linnakeveneistä. Vene on palvellut nimellä L-106. Saaristomeren Merivartiokilta toimii aluksen käyttäjäyhteisönä. Tilava ohjaamo ja 20 hengen matkustajatila hengelle tekevät linnakeveneestä hyvän koulutusaluksen.