Öljyntorjunta

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) jäsenjärjestöjen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Hankkeessa viranomaisten avuksi muodostetaan alueellisia koulutettuja vapaaehtoisjoukkoja, jotka toimivat viranomaisten tukena öljyn rantatorjunnassa.

Vapaaehtoisjoukot kykenevät öljyyntyneiden rantojen puhdistamiseen sekä pystyvät tarvittaessa itsenäisesti huoltamaan, johtamaan, lisäkouluttamaan ja organisoimaan toimintaansa.